1. Наименованието на партията е "Национал-демократична партия";

2. Седалището на партията е гр. София, адрес на управление бул. "Витоша" №12, ет.4;

4. Ръководство:

4.1. Национален комитет:

Председател: Димитър Стоянов

Зам.-председатели: Борислав Стоянов, Капка Георгиева, Петър Хлебаров

Членове: Величка Христева

4.2. Контролен комитет:

Председател: Таня Александрова

Членове: Зарко Гогов, Цветан Христов

5. Партията се представлява от председателя си Димитър Стоянов;

6. Финансови отчети: