Национал-демократичната партия е изградена по водещите принципи на свободата и участието на всички нейни членове в управлението й, като са взаимствани най-добрите практики от организационните структури на водещите партии на ниво Европейски съюз.

Органите на НДП са: