Контролният комитет е висшият орган, отговарящ за съответствие на действията на другите национални и местни органи на партията със закона и Устава. Национал-демократичната партия е единствената в България, чийто висш контролен орган има уставни правомощия да осъществява ефективен надзор дори върху решенията на Националния комитет. Съставът на КК се определя и членовете му се избират за мандат до 4 години с абсолютно мнозинство от Националното събрание. Националният комитет избира председателя на Контролния комитет измежду членовете му, но не може да назначава или освобождава някой от позицията му на член на КК или да изключва неговите членове от партията. Първият Контролен комитет е избран от Учредителното събрание на партията, проведено в зала „България”, София, на 02.06.2012 г. – деня на Ботев и падналите за свободата на България. Първият КК е в състав:

1. Таня Александрова – председател
Таня АлександроваТаня е родена в гр. Пловдив. До 1997 г. живее в гр. Белово, след което продължава средното си образование в София, в 151-во СОУ с профилиране по интереси, специалност „Издателски дейности и масови комуникации”. От 2001 г. до 2006 г. е студент в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, където се дипломира през 2007 г. като магистър по право. Професионалното си развитие започва веднага като юрисконсулт, а малко по-късно – като адвокат. През 2009 г. се регистрира като правоспособен медиатор в Единния регистър на медиаторите на Министерство на правосъдието. През същата година полага адвокатски изпит пред Висшия адвокатски съвет и на 29 април 2009 г. се вписва като адвокат в Софийската адвокатска колегия. Живее и работи в София.
2. Зарко Гогов – член на КК
Зарко ГоговЗарко е роден на 09.05.1953 година в гр. Кърджали. Родителите му са просветни работници. Основно образование завършва в родния си град, а средно в гр. София – Национална математическа гимназия. Служи в Българската армия две години, а по-късно завършва висше образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, специалност математика с образователна степен магистър. Има повече от 30 години педагогически стаж. В системата на българското образование е преминал пътя от учител до главен секретар на министерството и зам.-министър в три правителства. Зарко е семеен с две дъщери. Съпругата му е компютърен специалист. Има една внучка.
3. Цветан Христов – член на КК
Цветан ХристовЦветан е роден на 02.09.1983 в гр. Казанлък. Получава средното си образование в Механотехникум „Иван Хаджиенов”, специалност електронно-изчислителна техника. Премества се в София, където следва и завършва машиностроителна техника и технологии в Техническия университет. След приключване на висшето си образование работи в частния сектор. Цветан е женен с една дъщеря.