Консултативният съвет е орган за дискусия и координация на дейностите на структурите на партията с националната й политика. В КС взимат участие членовете на Националния и на Контролния комитети и по един делегат, определен от всяка общинска структура. Освен чисто консултативни функции КС приема Манифеста на НДП при предстоящи избори за народни представители или за европейските избори. Манифестът представлява конкретна програма за управление, към която партията декларира, че ще се придържа при влизане на нейните представители във властта. Национал-демократичната партия отново е уникална, на фона на останалите партии, със своето самозадължаване да приеме програма за управление преди да се яви на избори.